Achtergrond

Binnen de regio Amsterdam bestaat er een concentratie van academische en niet-academische centra die actief zijn op het gebied longziekten. Dit betreft patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanwege de regionale complementariteit biedt intensieve samenwerking vele kansen. Bij de patiëntenzorg en medisch/klinische opleidingen heeft men elkaar in de regio al weten te vinden. Gezien de toenemende eisen aan kwaliteit en slagkracht van wetenschappelijk onderzoek is een dergelijke uitwisseling en bundeling ook zeker gewenst voor de respiratoire research. Dit heeft in 2007 geleid tot een nieuw initiatief: 'LUNG Amsterdam', het regionale platform voor wetenschappelijk onderzoek binnen de longziekten. Het is een initiatief van de afdeling Longziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam in samenwerking met de afdelingen Kinderlongziekten, Huisartsgeneeskunde, Cardiothoracale Chirurgie en Experimentele Immunologie.